Děkujeme všem, kteří se podílejí na podpoře sportu.