SOUTĚŽ

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Penny Market s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 28. 4. 2022 do 27. 9. 2022.  Jejím cílem je podpora sportovních klubů a týmů.

Soutěže se mohou účastnit všechny sportovní kluby a týmy dětí a mládeže do 18 let, které jsou členem Asociace školních sportovních klubů, a sportovní kluby a týmy jakékoliv věkové kategorie, které jsou členem České obce sokolské.

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Sportovní klub či tým mohla do soutěže registrovat pouze k tomu oprávněná osoba od 28. 4. 2022 do 25. 5. 2022 na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. Pro účely účasti v soutěži organizátor vymezil 154 mikroregionů v České republice, do kterých jsou jednotliví soutěžící zařazeni. Naleznete je v kompletních pravidlech na konci webové stránky www.hybemesehezkycesky.cz.

Organizátor zkontroloval, zda jsou v provedené registraci uvedené všechny potřebné informace. Po provedení registrace organizátor ověřil také členství klubu či týmu v České obci sokolské nebo Asociaci školních sportovních klubů. Jestliže Organizátor zjistil chybu v registraci týmu, zaslal takovému týmu do 27. 5. 2022 e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v registraci s výzvou k opravě či doplnění. Tým poté musel registraci upravit či doplnit nejpozději do 30. 5. 2022.

V několika mikroregionech se nám bohužel nepřihlásil dostatečný počet soutěžních týmů – proto jsme spojili mikroregion č. 110 (Karviná – Nádražní, tř. 17. listopadu) a mikroregion č. 112 (Orlová, Petřvald). V mikroregionech, kam se přihlásil pouze jeden tým, neprobíhalo online hlasování a nebude probíhat hlasování v prodejnách Penny Market, přičemž tento tým se stává výhercem na 1. místě. V mikroregionech, kam se přihlásily dva nebo tři týmy, neprobíhalo online hlasování, ale probíhá hlasování v prodejnách. Pro týmy registrované v těchto mikroregionech, ve kterých se registroval pouze jeden tým nebo ve kterých se registrovaly pouze dva nebo tři týmy, platila i v rámci online hlasování možnost „hlasování pohybem‟ a tyto týmy měly tudíž příležitost získat odměnu ve výši 10 000 Kč, pokud byl zadán při online hlasování počet kilometrů vyšší než 10 000 km v souladu s kompletními pravidly. Bližší informace naleznete v úplných pravidlech na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz.

ONLINE HLASOVÁNÍ

Od 2. 6. 2022 do 29. 6. 2022 probíhalo hlasování online na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. Z každé IP adresy bylo možné hlasovat jedenkrát každý den. Pokud ale hlasující nahrál záznam o pohybu (vyplnění údaje o počtu nachozených nebo uběhnutých kilometrů) v rámci daného dne větší než 1 km se svou e-mailovou adresou, získal druhý hlas pro daný den. V případě záznamu o pohybu vyšším než 25 km bylo nutné nahrát důkaz o pohybové aktivitě (např. fotografii).

Osoba, která nahrála záznam o pohybové aktivitě (např. ve formě fotografie) s údajem o své e-mailové adrese, byla zařazena za daný den do slosování o dárkovou kartu na nákup v prodejnách PENNY v hodnotě 500 Kč.

Z tohoto kola soutěže postoupili do finálového kola v každém mikroregionu dohromady maximálně tři soutěžící. První a druhé místo se určilo dle počtu hlasů v online hlasování, třetího postupujícího soutěžícího vybrala odborná komise organizátora, a to podle těchto kritérií: posouzení zajímavého nebo poutavého příběhu zadaného soutěžícím při registraci a přidaná hodnota takového příběhu; jedinečnost soutěžícího a posouzení dopadu soutěžícího na jeho okolí.

HLASOVÁNÍ V PRODEJNÁCH PENNY MARKET

Od 1. 9. 2022 do 27. 9. 2022 probíhalo v prodejnách Penny Market hlasování pro kluby nebo týmy, které postoupily z online hlasování. V tomto finálovém kole se jednalo o souboj dvou až tří finalistů v každém mikroregionu. Lidé mohli hlasovat prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostali za nákup, jehož cena byla rovna 100 Kč nebo vyšší. Pro toto hlasování byly v prodejnách připraveny hlasovací boxy soutěžících.

URČENÍ VÍTĚZŮ V MIKROREGIONECH

Organizátor sečetl hlasy z hlasování v prodejnách pro každý mikroregion. Hlasy z online hlasování a hlasování v prodejnách se nesčítaly. Výsledné pořadí všech tří finalistů v každém mikroregionu bylo určeno počtem hlasů, které každý ze soutěžících získal pouze v hlasování v prodejnách PENNY. Vítězné týmy lze najít na www.hybemesehezkycesky.cz.

VÝHRY PRO VÍTĚZE A JEJICH PŘEDÁNÍ

Finanční výhry
Výherce, který se umístil na prvním místě, vyhrál 15 000 Kč. Finalisté, kteří se umístili na druhém a třetím místě, vyhráli 5 000 Kč.

Navíc vyhrál částku ve výši 10 000 Kč každý finalista (tedy soutěžící tým, který se umístil v rámci hlasování na prodejnách na 1., 2. či 3. místě), který byl registrován v mikroregionu, ve kterém byl v rámci období online hlasování hlasujícími zadán počet kilometrů vyšší než 10 000 km v souladu s kompletními pravidly.

Balíčky produktů zdravé výživy
Dále vyhráli všichni finalisté v každém mikroregionu balíček produktů zdravé výživy pro celý tým.

Způsoby předání výher jsou uvedeny v kompletních pravidlech soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento popis soutěže představuje jen stručný a zjednodušený výtah z pravidel soutěže, která jsou umístěna na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz v sekci Kompletní pravidla. Tento popis soutěže tudíž nepředstavuje oficiální pravidla soutěže. V případě jakéhokoliv rozporu tohoto popisu s pravidly soutěže mají vždy přednost pravidla soutěže. Zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz.

AMBASADOR PROJEKTU

Vladimír Šmicer


Fotbalový internacionál a ambasador projektu Hýbeme se hezky česky.
HÝBEME SE HEZKY ČESKY 2021

Počet týmů v roce 2021

1 100

PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ

Počet hlasů v roce 2021

340 000

ZASLANÝCH HLASŮ

Výhry v roce 2021

5 MILIONŮ KČ

ROZDÁNO VE FORMĚ FINANČNÍCH A MATERIÁLNÍCH DARŮ