SOUTĚŽ

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Penny Market s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 28. 4. 2022 do 27. 9. 2022.  Jejím cílem je podpora sportovních klubů a týmů.

Soutěže se mohou účastnit všechny jednoty, oddíly či týmy, které jsou členem České obce sokolské a školní sportovní kluby (člen klubu je žákem/ studentem dané školy) dětí a mládeže, které jsou členem Asociace školních sportovních klubů.

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Sportovní klub či tým může do soutěže registrovat pouze k tomu oprávněná osoba od 28. 4. 2022 do 25. 5. 2022 na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. Pro účely účasti v soutěži organizátor vymezil 155 mikroregionů v České republice, kam budou jednotliví soutěžící zařazeni. Naleznete je v kompletních pravidlech na konci webové stránky www.hybemesehezkycesky.cz.

ONLINE HLASOVÁNÍ

Od 2. 6. 2022 do 29. 6. 2022 budou lidé moci hlasovat online na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz pro svůj oblíbený klub nebo tým. Z každé IP adresy bude možné hlasovat jedenkrát každý den. Pokud ale hlasující nahraje záznam o pohybu (vyplnění údaje o počtu nachozených nebo uběhnutých kilometrů) v rámci daného dne větší než 1 km se svou e-mailovou adresou, získá pro daný den druhý hlas. V případě záznamu o pohybu vyšším než 25 km je nutné zaslat na e-mail info@penny-sport.cz důkaz o pohybové aktivitě (např. fotografii).

Osoba, která nahrála či zaslala e-mailem záznam o pohybové aktivitě (např. ve formě fotografie) s údajem o své e-mailové adrese, bude zařazena za daný den do slosování o dárkovou PENNY kartu v hodnotě 500 Kč.

Z tohoto kola soutěže postoupí do finálového kola v každém mikroregionu dohromady tři soutěžící. První a druhé místo se určí dle počtu hlasů v online hlasování, třetího postupujícího soutěžícího vybere odborná komise organizátora, a to podle těchto kritérií: posouzení zajímavého nebo poutavého příběhu zadaného soutěžícím při registraci a přidaná hodnota takového příběhu; jedinečnost soutěžícího a posouzení dopadu soutěžícího na jeho okolí.

HLASOVÁNÍ V PRODEJNÁCH PENNY MARKET

Od 1. 9. 2022 do 27. 9. 2022 bude v prodejnách Penny Market probíhat hlasování pro kluby nebo týmy, které postoupily z online hlasování. V tomto finálovém kole se bude jednat o souboj tří finalistů v každém mikroregionu. Lidé budou moci hlasovat prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostanou za nákup, jehož cena bude rovna 100 Kč nebo vyšší. Pro toto hlasování budou v prodejnách připraveny hlasovací boxy soutěžících.

URČENÍ VÍTĚZŮ V MIKROREGIONECH

Od 29. 9. 2022 do 12. 10. 2022 bude organizátor sčítat hlasy z hlasování v prodejnách pro každý mikroregion. Hlasy z on-line hlasování a hlasování v prodejnách se nesčítají. Výsledné pořadí všech tří finalistů v každém mikroregionu bude určeno počtem hlasů, které každý ze soutěžících získá pouze v hlasování v prodejnách PENNY. Vítěze organizátor vyhlásí 13. 10. 2022. Poté bude probíhat předávání výher.

VÝHRY PRO VÍTĚZE A JEJICH PŘEDÁNÍ

Finanční výhry
Výherce, který se umístí na prvním místě, vyhrává 15 000 Kč. Finalisté, kteří se umístí na druhém a třetím místě, vyhrávají 5 000 Kč.

Balíčky produktů zdravé výživy
Dále vyhrají všichni tři finalisté v každém mikroregionu balíček produktů zdravé výživy pro celý tým.

Způsoby předání výher jsou uvedeny v kompletních pravidlech soutěže.

Dále obdrží částku ve výši 10 000 Kč každý finalista (tedy soutěžící, který se umístil v rámci hlasování na prodejnách na 1., 2. či 3. místě), který je registrovaný v mikroregionu, u něhož byl v rámci období online hlasování hlasujícími zadán počet kilometrů vyšší než 10 000 km v souladu s kompletními pravidly.

PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento popis soutěže představuje jen stručný a zjednodušený výtah z pravidel soutěže, která jsou umístěna na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz v sekci Kompletní pravidla. Tento popis soutěže tudíž nepředstavuje oficiální pravidla soutěže. V případě jakéhokoliv rozporu tohoto popisu s pravidly soutěže mají vždy přednost pravidla soutěže. Zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz.

AMBASADOR PROJEKTU

Vladimír Šmicer


Fotbalový internacionál a ambasador projektu Hýbeme se hezky česky.
HÝBEME SE HEZKY ČESKY 2021

Počet týmů v roce 2021

1 100

PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ

Počet hlasů v roce 2021

340 000

ZASLANÝCH HLASŮ

Výhry v roce 2021

5 MILIONŮ KČ

ROZDÁNO VE FORMĚ FINANČNÍCH A MATERIÁLNÍCH DARŮ