O PROJEKTU HÝBEME SE HEZKY ČESKY

SOUTĚŽ

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Penny Market s.r.o. Soutěž probíhá od 22. 4. 2021 do 13. 10. 2021. Jejím cílem je podpora sportovních klubů a týmů dětí a mládeže do 18 let.

Soutěže se mohou účastnit všechny sportovní kluby a týmy, jejichž členové jsou mladší 18 let. Tyto kluby či týmy musí být zároveň členy České obce sokolské nebo Asociace školních sportovních klubů.

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Sportovní klub či tým může do soutěže registrovat pouze k tomu oprávněná osoba od 22. 4. 2021 do 26. 5. 2021 na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. Podle svého místa sídla budou kluby či týmy zařazeny do jednoho z tzv. mikroregionů (které stanovil organizátor). Naleznete je v kompletních pravidlech na konci webové stránky www.hybemesehezkycesky.cz.

Organizátor zkontroluje, zda jsou v provedené registraci uvedené všechny potřebné informace. Po provedení registrace ověří organizátor také členství klubu či týmu v České obci sokolské nebo Asociaci školních sportovních klubů a o výsledku daný klub či tým informuje do 25. 5. 2021. Klub či tým, jehož členství Česká obec sokolská ani Asociace školních sportovních klubů nepotvrdí, se nebude moci soutěže zúčastnit. Bude-li mít registrace jakékoli nedostatky, vyzve organizátor registrovaný klub nebo tým k jejich odstranění. Pokud se tak nestane do 31. 5. 2021, nebude se moci dotyčný klub či tým soutěže zúčastnit.

ONLINE HLASOVÁNÍ

Od 3. 6. 2021 do 30. 6. 2021 jste mohli hlasovat online na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz pro svůj oblíbený klub nebo tým. Z každé IP adresy bylo možné hlasovat jedenkrát každý den. Z tohoto kola soutěže postoupilo do finálového kola v každém mikroregionu několik soutěžících. První a druhé místo se určilo dle počtu hlasů v online hlasování, třetího postupujícího soutěžícího vybrala odborná komise organizátora, a to podle těchto kritérií: posouzení zajímavého nebo poutavého příběhu zadaného soutěžícím při registraci a přidaná hodnota takového příběhu; jedinečnost soutěžícího a posouzení dopadu soutěžícího na jeho okolí.

Sešlo se nám pár regionů, kde je registrovaných týmů méně. Tam, kde se přihlásily 2 týmy, postupují tyto 2 týmy automaticky do hlasování v prodejnách. Mikroregiony s 1 týmem byly přiřazeny k sousedním mikroregionům stávajícím, kde jsme ale navýšili počet vítězů. Více informací o počtech postupujících v těchto mikroregionech naleznete v pravidlech soutěže "Kompletní pravidla"

HLASOVÁNÍ V PRODEJNÁCH PENNY MARKET

Od 2. 9. 2021 do 29. 9. 2021 v prodejnách Penny Market probíhá hlasování pro kluby nebo týmy, které postoupily z online hlasování. V tomto finálovém kole se jedná o souboj finalistů v každém z našich mikroregionů. Pro svůj oblíbený klub nebo tým můžete hlasovat prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostanou za nákup, jehož cena bude rovna 100 Kč nebo vyšší. Pro toto hlasování jsou v prodejnách připraveny hlasovací boxy Soutěžících.

URČENÍ VÍTĚZŮ V MIKROREGIONECH

Od 30. 9. 2021 do 13. 10. 2021 bude organizátor sčítat hlasy z hlasování v prodejnách pro každý mikroregion. Hlasy z on-line hlasování a hlasování v prodejnách se nesčítají. Výsledné pořadí všech finalistů v každém mikroregionu bude určeno počtem hlasů, které každý ze soutěžících získá pouze v hlasování v prodejnách PENNY. Vítěze organizátor vyhlásí 14. 10. 2021. Poté bude probíhat předávání výher.

VÝHRY PRO VÍTĚZE A JEJICH PŘEDÁNÍ

Způsob předání výher je uveden v kompletních pravidlech soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento popis soutěže představuje jen stručný a zjednodušený výtah z pravidel soutěže, která jsou umístěna na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz v sekci Kompletní pravidla. Tento popis soutěže tudíž nepředstavuje oficiální pravidla soutěže. V případě jakéhokoliv rozporu tohoto popisu s pravidly soutěže mají vždy přednost pravidla soutěže. Zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz.